leden

BEECKMAN Reina

Belgische Corr. leden

Corresponderend lid                          18.10.2014

Verzamelingen

 • Dag van de Postzegel
 • “ Marianne “ La 1ière Dame de France
 • Wereldoorlog I
 • Geschiedenis van de Gebroeders Van Eyck en het Lam Gods.
 • Geschiedenis van Gent : Postgeschiedenis – Thema – open klasse – postwaardestukken.
 • Daguin stempels.
 • De buizenpost van Parijs.
 • Per cargo langs de Fjorden naar de Noordkaap.
 • Geïllustreerde Aërogrammen Van de U.S.S.R.
 • Tentoonstellingen:
 • Talrijke deelnamen aan propagandatentoonstellingen
 • Competitieve tentoonstellingen met Geschiedenis van Gent Thematisch nationaal en internationaal.
 • Geschiedenis van de Gebroeders Van Eyck en het Lam Gods regionaal.
 • Marianne regionaal.

Filatelistiche onderscheidingen

 • Provinciale Filatelistische verdienste 2006

Tentoonstellingen

 • Talrijke deelnamen aan propagandatentoonstellingen
 • Competitieve tentoonstellingen met Geschiedenis van Gent Thematisch nationaal en internationaal.
 • Geschiedenis van de Gebroeders Van Eyck en het Lam Gods regionaal.
 • Marianne regionaal.

Publicaties

 • In : De Gazette van de filatelie
 • “ Marianne “ Nederland
 • Belgaphil
 • Boekje met ontworpen poststempels
 • Voordrachten:
 • In : Gentse Filatelistenbond
 • Spoetnik – Filatelie
 • Land van Waas
 • SRGT Lucien Herlant
 • Oost – Phila

Filatelistische functies

 • Beheerder KLBP
 • Provinciaal commissaris Dag van de postzegel
 • Bestuurslid KLBP Oost – Vlaanderen
 • Eindredacteur Oost – Phila Kontakt
 • Bestuurslid Oost – Phila
 • Voorzitter Gentse Filatelistenbond
 • Eindredacteur de Gazette van de Filatelie
 • Secretaris Spoetnik – Filatelie
 • Lidmaatschappen filatelistische clubs:
 • KVBP Studiekring
 • Land van Waas
 • Vliegende Hollander ( Nederland )
 • Aërofil
 • Koninklijke Postzegelclub Het Volk
 • Phila Gent
 • Spoetnik – Filatelie
 • Gentse Filatelistenbond
 • Société Philatélique Belge
 • Société Aërophilatélique Belge
 • Phila Zelzate.