leden

DELBEKE Claude

Titulaire leden

Corresponderend lid                          06.11.1976

Titulair lid                                            11.11.1978

Zetel Lucien Herlant                           26.11.1983

Voorzitter                                            04.11.1995

Erevoorzitter                                       25.02.2010

Verzamelingen

 • Voorlopers en scheepspost van de Benelux – “Gand”
 • “Marques Rayons” – “Ambulants”- enz.

Filatelistiche onderscheidingen

 • Roll of Distinguished Philatelists 1997
 • Medaille ABPS 1997
 • RPSL 1999
 • SAVO 1990
 • Nat. prijs P. de Smeth 1989
 • Crawford med. 2003
 • Pr. J. Boulet 2009

Tentoonstellingen

 • Franco Frontières 7 x goud
 • »  groot goud (Stockholmia 86 – Filacept 88 – Philex-france 89 en 99 – Pacific 97 – London 2000)
 • »  groot goud FIP-class (Belgica 01)
 • »  G.P. National (Belgica 82 – Filacept 88)
 • »  erehof (Belgica 90)
 • Poste Maritime et Pays-Bas
 • »  3 x goud
 • »  groot goud (Ibra 99 – Wipa 2000 – Belgica 02 – Washington 06)
 • Poste Maritime transatl. belge (histoire postale)
 • »  1 x goud
 • literatuur:
 • »  goud (Wipa 2000 – Belgica 01 – Washington 06 – Wipa 08)
 • »  groot goud (Antverpia 2010)
 • »  gouden posthoorn Sindelfingen 2007
 • 4 x goud + 2 x groot goud (G.P. in 2008 – Med. Koning) voor 3 verschillende verzamelingen + 3 x literatuur

Publicaties

 • De Post vanuit de Nederlanden ( 245 blz. – 1989) – De Post naar de Nederlanden (590 blz. – 2004)
 • De Nederlandse Scheepspost I. Nederland – Oost-Indië 1600 – 1900 (344 blz. – 1998)
 • De Nederlandse Scheepspost II – Nederland – Westen 1600 – 1900 (428 blz. – 2002)
 • La Poste Maritime Belge (575 blz. – 2009)
 • Le Livre d’Or de la Philatélie Belge (230 blz. – 2006)
 • Jaarboek van de Belgische Academie voor Filatelie (25 – 30 – 35 jaar) 1991 – 1996 – 2001
 • Meer dan 60 bijdragen over postgeschiedenis als hoofdredacteur van ‘Posthistorama BPH’ (1993-2007)
 • Meer dan dertig artikelen in 10 verschillende tijdschriften

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Corresponderend lid van de Académie de Philatélie de Paris (4.12.93)
 • Erelid (2005) van de A.E.P. (93)
 • Fellow RPSL (1997)
 • Club de Monte Carlo (2001)
 • Erelid van de Académie du Portugal (2002)

Filatelistische functies

 • Beheerder (1987), Alg. Secretaris (91-95) en Voorzitter (4.11.95-24.10.09) van de Belgische Academie.
 • Belgische commissaris op de tentoonstellingen Genova 92, Polska 93, Bangkok 93 en London 2010.
 • Nationaal Jurylid Postgeschiedenis (1985) en Literatuur.
 • Voorzitter – stichter van de Belgische Vereniging voor Postgeschiedenis BPH (sedert 1993)
 • Vertegenwoordiger van de RPSL voor België (1999)