leden

TOULIEFF Serge

Ereleden

Corresponderent lid                                 12.10.1991

Titulair lid                                                  23.10.2004

Zetel Roger Vervisch                                18.11.2006

Erelid                                                         02.02.2014

Verzamelingen

 • Voorlopers (Franse en Hollandse periode)
 • Postgeschiedenis van het Suezkanaal – België : Nr. 22 tot 25 (“Kleine Leeuwtjes”)
 • Vervalsingen van alle landen en de overeenstemmende authentieke zegels
 • Uitgifte Caritas van 1910 – Uitgiften Rood Kruis van 1914 en januari 1915
 • Filatelie van de beide Wereldoorlogen – Spaanse burgerloorlog 1936 – 1939
 • Spoorwegen (Nord-Belge et Chimay) – Spoorwegfilatelie in Verviers
 • Grote Montenez (kleurenschaal) – Malle Postes des Indes ; “Overland”
 • Koningin Isabella II van Spanje
 • België : Nr. 17 tot 21 (kleurschakeringen)
 • Japon : valse en authentieke zegels
 • Japanse afstempelingen
 • Heligoland : authentieke zegels en herdrukken

Filatelistiche onderscheidingen

 • Literatuurprijs P. de Smeth 2007
 • Provinciale filatelistische verdienste

Publicaties

 • Les 2 cent. Caritas authentiques et faux
 • Emission Albert Ier 1914
 • Surcharges authentiques et fausses 6 F 25 cent Belgien
 • Grosses barbes : faux et authentiques
 • Surcharges Charleroi 1911 (en collaboration avec R. Vervisch)
 • Canal de Suez : faux et authentiques
 • Les faux grossiers de Mérode
 • Les 5 types des 10 cent. Caritas Lemaire et Montald
 • Les 5 types des 1 cent. Caritas Lemaire et Montald
 • Surcharge authentique et surcharge fausse sur le 65 + 35 c Anseele
 • Talrijke artikels in de bladen WW (World Wars) BPH, Marcophila
 • Bergerdorf authentiques et faux.

Filatelistische functies

 • voormalig lid van het expertencomité van de KLBP
 • voormalig lid van de Studiegroep vervalsingen
 • voormalig voorzitter van de Studiegroep van de Beide Oorlogen van de Phila Club d’Ivoz-Ramet