leden

VAN DER LINDEN James

Titulaire leden

Corresponderend lid                          04.03.1972

Titulair lid                                            17.11.1973

Zetel Fernand Dandois                       06.11.1976

Verzamelingen

 • België
 • Postverdragstempels
 • Postverbindingen West-Europa – 1483-1801
 • Thum & Taxis 1590-1793
 • Portcijfers
 • Postautomatisatie
 • Transatlantische Postverbindingen

Filatelistiche onderscheidingen

 • Roll of Distinguished Philatelist – 2002
 • Earl of Crawfodmedaille – 1995
 • Nationale prijs Paul de Smeth – 1977
 • Kohler med – 2005
 • Prof Weidlich med – 2005
 • Gouden medaille van de Nederlandse Stichting Filatelie – 1979
 • DASV Plakette – 1988
 • Costerus medaille – 1994
 • SAVO Plakette – 1999
 • Lindenberg medaille – 2008

Tentoonstellingen

 • België, Méd. 10 & 20 c c (drukpl.) (Zilver – Budapest 71 + pr. Belgica 1972)
 • “België Franco-stempels 1815-1830” (Goud – Belgica 1972 + prijs Herlant)
 • “Postverb. België-Pruisen 1483-1875” (Goud – Praha 1978 – Bombay 1980 – Wipa 1981 + pr.- Brasiliana 1983 – Espana 1984 + pr.)
 • “Aus Russland” (Goud – Amphilex 1977 – Wipa 1981 + prijs & Groot Goud – Philexfrance 1982 – Ameripex 1986)
 • West-Europese Postverbindingen (Gouden Posthoorn Sindelfingen 1991)
 • Thurn & Taxis (Groot Goud – Bruphila 1995 – Espamer 2000 erehof)
 • Literatuur
 • »  zilver (Milano 1982)
 • »  goud (Fegapost 1994)

Publicaties

 • Catalogue des marques de passage (1977 – 64 blz.) + 2de editie in 1993 (336 blz.)
 • Transatlantische Postverbindingen USA België (Wefis 1984 – 44 blz.)
 • Antwerpen in het internationaal postnet van Thurn en Taxis 1541-1789 (Post te Antw. 1993)
 • Philatelie und Postgeschichte, Sindelfingen : Postschiffverbindungen mit den USA 1783-1870 (1991) Transit Postverbindungen durch Deutschland (1992), Deutsche Poststrasse Italien-Flandern (1993)
 • Diverse studies o.m. over “Rayonstempels”, “Verrekeningstempels”, “Postverbindingen Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Pruissen”, “België/Pruissen”, “Aus Russland”, “Cross-Channel Mail “, (in Postgeschichte, DASV Rundbriefe, The Chronicle of the US Classic Society, Postal History Journal, Philatelie (Frankfurt), Germania (Londen), “Thurn&Taxis”, “Hollande”-merken” (Cat. Filacept ’88), “Grenskantoorstempels van België 1792-1808″ (Cat.Europhilex ’92), enz.

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Membre correspondant de l’Académie de Philatélie de Paris (2007)
 • Erelid A.E.P (2008)
 • DASV
 • US Classic Society
 • BNA Transatlantic Mail Study group (CND).
 • Spaanse Academie (15.12.2005)

Filatelistische functies

 • Oprichter I.P.H.F.
 • Nationale Commissaris voor tentoonstellingen sedert 1994
 • Internationaal Jurylid Postgeschiedenis
 • Algemeen Commissaris Belgica 2000
 • Expert A.I.E.P. (België en Kongo)
 • Verbandsprüfer im BDPh : Transatlantik Transite
 • Voorzitter FIP commissie vervalsingen (2005)