membres

COSYNS Pieter

Membres Corr. Belges

Membre correspondent                          16.02.2019

Collections

 • Diverse landen
 • Uitgebreidere verzamelingn (kleur – tanding – variëteiten) België & Nederland
 • Studie wedersamenstelling van de drukplaten: Epauletten – Médaillons (streep- puntstempels)

Expositions

 • Afstempelingen op Epauletten van Oost-Vlaanderen
 • Wedersamenstelling van de drukplaat OCB15
 • Wedersamnestelling van diverse drukplaten type « Médaillon »
 • Randinscripties type « Poortman »
 • Afstempelingen op Médaillons (1851-1866): Ronse en omgeving

Membre Sociétés Philatélique Belge

 • SPB
 • Koninklijke Gentse postzegel- en studiekring
 • S.G.R.T. L. Herlant
 • Land van Waas
 • Postzegelkring Phila Gent en St. Michielsgilde
 • KVBP Het Bourgondisch Kruis
 • K.F.V. De Leie Philatelic Club

Fonctions Philatéliques

 • Ondervoorzitter Oost-Phila
 • Bestuurslid Renaix Philatélique Ronse