membres

VAN HECKE Lucien

Membres Corr. Belges

Membre correspondant                          07.05.2024

Verzamelingen

 •  Verzamelingen inzake het Rode Kruis
 • Studies van de frankeermachines :
  • Afdrukken Belgische frankeermachines : BEF à EURO à DPM
  • De frankeerstempel in de Vier Ambachten
 • Studies van de postautomatisering :
  • Blaster- en Zebra-loketstroken
  • B2-Mail à BC 22469 à Servipost à Collect & Stamp
  • Port Betaald-afdrukken en Fancy P.B.
  • Verkiezingsdrukwerk.
  • Postale operatoren : TBC-Post  à Net-Express en Post-L

Publicaties

 •  Inventaris van de bijzondere datumstempels in Oost-Vlaanderen 1969 tot 1998, met bijwerkingen tot 2008 en tot 2018
 • Inventaris van de Blaster-loketstroken – 1e reeks :van begin tot Refocus (1966)
 • Inventaris van de Blaster-loketstroken – 2e reeks : van Refocus (2009)
 • Inventaris van de Blaster-loketstroken – 3e reeks : nieuwe vormgeving (2019)
 • Map “Belgische Rode Kruis” en artikels in maandblad “Universeel” (1988)
 • Jaarboeken “Oost-Phila” (1988 à 2001)
 • Jubileumboek “50 jaar Oost-Phila” (2018)
 • Catalogus voorverkoop – Frankeermachines in gebruik bij particulieren (1991)
 • Catalogus voorverkoop – Postgeschiedenis van Ertvelde (1999)
 • Artikelen in meerdere filatelistische tijdschriften, o.a. “Belgaphil”, “De Postzegel”, “Oost-Phila Kontakt” en tijdschriften van verscheidene postzegelverenigingen
 • Redacteur maandblad van Postzegel- en Hobbyklub Ertfila (1978 à 2019)
 • Website https://sites.google.com/view/werkgroep-mecanotelie (sedert 2009)
 • Maandelijkse overmaking aan geïnteresseerde verzamelaars van lijst van DPM-afdrukken evenals van de Blaster- en Zebra-loketstroken

Filatelistische onderscheidingen

 • Medaille Provinciale Filatelistische Verdienste Oost-Vlaanderen (1981)
 • Prijs voor Filatelistische Literaire Verdienste “Paul de Smeth” (2019)

Filatelistische functies

 • Voorzitter (1978 à 2008) en Erevoorzitter van Postzegel- en Hobbyklub Ertfila
 • Voorzitter (1993 à 2003) en Erevoorzitter van Oost-Phila – Provinciaal Verbond van de Oost-Vlaamse Postzegelkringen