membres

SELIS Luc

Membres Corr. Belges

Membre correspondant                          27.09.2020

Bouwjaar 1957, bedrijfsleider, beheerder van vennootschappen, managementconsultant

Gehuwd met Monic Willems, Dr. Pharm. Sciences, bedrijfsleider.

Nationaal Commissaris Postwaardestukken – België

Jurylid Postwaardestukken, Postgeschiedenis en Prentbriefkaarten

Collections :

 • België emissie 1884: postgeschiedenis, marcofilie, traditioneel
 • België postwaardestukken: traditioneel, postgeschiedenis, marcofilie
 • België stempelkunde: kantoorstempels 1871-1914
 • België stempelkunde: noodstempels 1918-1920
 • België postgeschiedenis: de postwaardestukken type HOUYOUX
 • België postgeschiedenis: tarievenstudie PUBLIBEL-kaarten
 • België postgeschiedenis: de EXPRES-dienst 1871-2000
 • Belgie postgeschiedenis: postwaardestukken heen/terug verre bestemmingen
 • Congo Vrijstaat postwaardestukken: traditioneel, postgeschiedenis
 • Congo Vrijstaat stempelkunde: kantoorstempels 1886-1908
 • Belgisch Congo postwaardestukken: traditioneel, postgeschiedenis
 • Belgisch Congo stempelstudie: kantoorstempels 1909-1960
 • De telegrafie en telegrammen en België en Congo
 • Ocean Letters – Worldwide
 • Onbezet België: Post en Telegraafdiensten 1914-1918
 • Postwaardestukken: Incoming mail into Belgium before 1914.
 • La Grande Pêche: Post van Franse kabeljauwvissers via Hospitaalschepen
 • Prentbriefkaarten van Zurenborg
 • Prentbriefkaarten van Les Oeuvres de Mer

Distinctions :

 • Postgeschiedenis België Emissie 1884: Goud Internationaal – Essen 2009.
 • Gebruik van postwaardestukken Leopold II: Goud Nationaal – Antwerpen 2010), Groot Goud Nationaal – Hertogpost 2010.
 • Postwaardestukken met Publiciteit: Goud (Regionaal)
 • Gebruik van Postwaardestukken type Houyoux: Groot Goud (Regionaal), Groot Goud (NL).
 • Tarievenstudie Postwaardestukken PUBLIBEL: Goud (Regionaal), Groot Goud (NL)
 • Postwaardestukken per Express: Groot Goud Nationaal BE en NL.
 • Telegraafverkeer in Onbezet België: Groot Goud Regionaal en Goud Nationaal.
 • Post- en telegraafdiensten in Onbezet België: Groot Goud
 • Ocean Letters: Groot Goud (Regionaal en Internationaal Multilaterale 2017)
 • Post en Telegraafverkeer in Onbezet België: Groot Goud Regionaal en Nationaal
 • De Eclectische Architectuur van Zurenborg: Groot Goud Regionaal en Nationaal
 • La Grande Pêche: Groot Goud Regionaal 2019

Publications :

 • Langlopende artikelenreeks: Gebruik van Postwaardestukken Leopold II (De Postzegel, maandelijks, sinds 2009)
 • De pedaaloverdrukken van 1935 op postwaardestukken
 • Congolâtres : De postwaardestukken van Congo-Vrijstaat
 • Jubileumboek KVBP: meerdere artikelen Postgeschiedenis en Postwaardestukken:
  • Reis rond de wereld in 257 dagen: Briefkaart België-Taiwan en terug
  • De Expresdienst per TRAM, historische schets, tarieven en stempels
  • Nachname op postwaardestukken tijdens WO1
  • Maritieme toeslag op Belgische Postwaardestukken
  • De Belgische pakketbootkaarten, overzicht en stempelstudie
 • Belgaphil : meerdere artikelen 2010-2018
 • Notities Nederland:
  • Postwaardestukken van Congo Vrijstaat
  • Post van Franse kabeljauwvissers via Hospitaalschepen
 • De Kinderen van de IJzer: post van de Belgische schoolkolonies 1914-1918 (in voorbereiding 2019)

Nominations :

 • Marcofilie en Tarievenstudie Emissie 1884 – KAKSP, Studiekring Antwerpen en Cosmos – Wilrijk.
 • Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis: Gebruik van de kleinformaat briefkaarten type Leopold II 1871 – 1885. KAKSP, Studiekring Antwerpen, LVW, Cosmos en Nederlandse Academie.
 • Postwaardestukken per Expres: KAKSP, LVW en COSMOS
 • Geschiedenis van de telegrafie: KAKSP en LVW en Nederlandse Academie.
 • Schoolkolonies tijdens WO1: Filaberaad, ’s Hertogenbosch.
 • Telegraafdiensten Onbezet België: Studiekring WOI/WOII
 • Sociale Filatelie: De Tolkowsky Familie
 • De Post in Onbezet België: KAKSP
 • La Grande Pêche: KAKSP, Studiekring Antwerpen, Nederlandse Academie voor Filatelie

Fonctions philatéliques, Membre Académies Etrangères et/ou Soc. savantes :

 • Voorzitter KVBP
 • Vicevoorzitter Nederlandse Academie voor Filatelie
 • Royal Philatelic Society London
 • De Postiljon – Boortmeerbeek
 • Studiekring Antwerpen
 • Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis
 • Belgian Congo Study Cercle
 • TPO-Seapost – UK
 • Filaberaad – Nederland
 • Organisator Sociale evenementen van KAKSP en Nederlandse Academie voor Filatelie

Distinctions spéciales

 • Zilveren Medaille van de Nederlandse Academie voor Filatelie (2010)
 • Provinciale Medaille Filatelistische Verdienste Brabant (2014)
 • Nationale Medaille voor Filatelistische Literatuur (Paul De Smeth) (2016)
 • Ereprijs van De Vlaamse Minister-President (2 maal).
 • Ereprijs van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant.