ABA uitgaven

Paul Wijnants – Gulden Boek van de Belgische Filatelie – 50 jaar Belgische Academie voor Filatelie

Dit boek beschrijft in detail de geschiedenis van de Belgische Academie voor Filatelie (1966-2016). Het omvat ook alle CV’s van al wie ooit lid was van de ABA

 

 

 

 

 


 

Hubert Caprasse – Rolzegels met beeltenis van Koning Boudewijn I, type Marchand

2010, Belgische Academie voor Filatelie
159 pages/pagina’s.

De eerste rolzegels zijn interessant, zowel door de geschiedenis als door de vervaardiging en het gebruik ervan. Het is niet altijd gemakkelijk ze van velzegels te onderscheiden.

Het boek geeft een gedetailleerde uitleg over de kenmerken van deze postzegels en over de middelen om ze te identificeren. Het bestudeert de nuances en variëteiten ervan. Het beschrijft de ontwikkeling van de postzegelautomaten, het stijgende aantal ervan en de schade die ze aan de postzegels hebben aangebracht. Deze studie is geïllustreerd met talrijke brieven en documenten, waarvan sommige tot op heden enig zijn in hun soort. Ten slotte krijgt de lezer een raming van de intrinsieke zeldzaamheid van de stukken die er te vinden zijn. Dit boek betekent een grote stap voorwaarts in de filatelistische kennis van een belangrijk domein in de moderne postgeschiedenis.

 


Claude Delbeke – Gulden Boek van de Belgische Filatelie – 40 jaar Belgische Academie voor Filatelie

Dit boek beschrijft in detail de geschiedenis van de Belgische Academie voor Filatelie (1966-2006). Het omvat ook alle CV’s van al wie ooit lid was van de ABA.

 


Emile J. Van den Panhuyzen- De Post te Brussel sinds het ontstaan tot 1850

2010, Belgische Academie voor Filatelie,
181 pagina’s.

De auteur is een expert op het vlak van fiscale filatelie. Hij was de ontwerper en drijvende kracht van een tentoonstelling in 1979 over de postgeschiedenis van Brussel, ter gelegenheid van de viering van het duizendjarig bestaan van die stad. Voor het eerst was men erin geslaagd documentatie uit talrijke collecties te verzamelen en aan de hand daarvan de postgeschiedenis te schetsen van een stad die sinds haar ontstaan een draaischijf was op het gebied van de post. Deze succesrijke ervaring zette Emile Van den Panhuyzen er ongetwijfeld toe aan ermee door te gaan en een uitzonderlijke collectie uit te bouwen. Hij werd er dan ook beloond met de hoogste onderscheidingen op diverse tentoonstellingen van de Internationale Filatelistische Federatie. Het boek is op deze hoogstaande collectie gebaseerd. Meer dan 200 illustraties vertellen het verhaal van de verschillende periodes uit de Brusselse postgeschiedenis: de Spaanse en Oostenrijkse tijdperken, die vooral door de activiteiten van de familie von Thurn und Tassis gekenmerkt waren, de kortstondige episode van de “Republiek van de Verenigde Belgische Staten”, het Franse en het Nederlandse bewind en ten slotte Onafhankelijk België tot 1850, of het begin van het gebruik van de kleefpostzegel.