Welkom!

De Koninklijke Belgische Academie voor Filatelie werd in 1966 opgericht met als doel de filatelie in ons land te ontwikkelen en te bevorderen. Een van de nevendoelstellingen is de herinnering aan grote figuren uit de wereld van de filatelie levendig te houden. De Academie is samengesteld uit titulaire en corresponderende leden. Corresponderende leden kunnen Belgen of buitenlanders zijn. Om titulair lid te worden moet men van Belgische Nationaliteit zijn. Lid worden kan enkel op uitnodiging. Nieuwe leden worden door bestaande leden voorgedragen en moeten worden verkozen. Op de vergaderingen kunnen de leden hun verworven kennis met anderen delen en informatie over bepaalde onderwerpen uitwisselen.

Aankomende
Evenementen

AGENDA

Geacht lid van de Belgische Academie De voorzitter vraagt ​​me om het volgende programma aan u mee te delen: De bijeenkomsten die per v...

meer info

Volledige agenda

Laatste Nieuws

Paul De Dobbeleer overleden

we hebben de droevige plicht om jullie het overlijden te melden van een van onze correspondent leden: dokter Paul De Dobbeleer, overled...

lees meer

ACADEMICI IN BESTUUR VAN KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN  POSTZEGELVERZAMELAARS (K.V.B.P.)

ACADEMICI IN BESTUUR VAN KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN  POSTZEGELVERZAMELAARS (K.V.B.P.) CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA FÉDÉRATION ROYALE FLAM...

lees meer

ZOOM US

Beste leden, We hebben een nieuwe submap op onze ABA-website gemaakt, met de conferenties die zijn opgenomen tijdens virtuele Zoom-verg...

lees meer