Welkom!

De Koninklijke Belgische Academie voor Filatelie werd in 1966 opgericht met als doel de filatelie in ons land te ontwikkelen en te bevorderen. Een van de nevendoelstellingen is de herinnering aan grote figuren uit de wereld van de filatelie levendig te houden. De Academie is samengesteld uit titulaire en corresponderende leden. Corresponderende leden kunnen Belgen of buitenlanders zijn. Om titulair lid te worden moet men van Belgische Nationaliteit zijn. Lid worden kan enkel op uitnodiging. Nieuwe leden worden door bestaande leden voorgedragen en moeten worden verkozen. Op de vergaderingen kunnen de leden hun verworven kennis met anderen delen en informatie over bepaalde onderwerpen uitwisselen.

Aankomende
Evenementen

Volledige agenda

Laatste Nieuws

ZOOM US

Beste leden, We hebben een nieuwe submap op onze ABA-website gemaakt, met de conferenties die zijn opgenomen tijdens virtuele Zoom-verg...

lees meer

Filatelie is fantastisch!

Wij zijn verheugd een prachtige videopresentatie van ons lid Patrick Maselis met u te kunnen delen ivm met onze hobby: FILATELIE! Ze du...

lees meer

ANTVERPIADE2020 GAAT NIET DOOR

We delen mee dat de geplande manifestatie ANTVERPIADE2020 omwille van het coronavirus niet doorgaat en verschoven wordt naar 11-13 JUNI...

lees meer