REORGANISATIE VAN DE BELGISCHE POST NA W.O. I

Na W.O. I moest de Belgische Post terug opgebouwd worden. Gebouwen waren verwoest, postbedelingen dienden gereorganiseerd te worden en het ontbrak aan postzegels en stempels. Talrijke brieven werden op het postkantoor aangeboden en voorzien van gehalveerde zegels of vermeldingen dat het port betaald was. Allerlei noodstempels – ook niet-postale of lokaal vervaardigde – werden gebruikt.

In 1982 publiceert J. Rousseau een overzichtswerk “Les obliterations belges 1918-1919” (Nederlandse vertaling van M. Van der Mullen: De Belgische Afstempelingen 1918-1919).

De aanvankelijke intentie om dit werk te herzien en zo mogelijk aan te vullen werd uitgebreid tot een meer omvattende studie “‘Reorganisatie van de Belgische post na W.O. I”. Hierbij werden ook studiekringen buiten de Belgische Academie betrokken.

Alle filatelisten die door informatie of scans (300 dpi) van filatelistische stukken zouden kunnen bijdragen tot de realisatie van dit project, worden verzocht contact op te nemen met Mark Bottu via mark.bottu@telenet.be 

Referentie boek – Debyser : “Herstel van het postnet aan het front na wereldoorlog 1” – DEBYSER-FRONT