Data

Zoals U weet waren er vergaderingen van onze Academie gepland in het AMIGO-hotel van Brussel voor 27 maart (plechtige vergadering) en 12 juni. Gezien de huidige toestand van de corona-pandemie werden we ertoe gedwongen om deze live-vergaderingen te annuleren en te vervangen door videoconferenties via zoom.us.

De data voor deze videoconferenties zijn :

 • 24 april.
 • 12 juni

Telkens op een zaterdag om 15 uur.

 De “live”-vergaderingen gepland vanaf september (11 september, 16 oktober en 4 december) blijven voorlopig gehandhaafd, maar het is duidelijk dat de pandemische situatie zal bepalen of deze vergaderingen wel zullen kunnen plaatsvinden.

Tijdens zijn vergadering via zoom.us van 26 januari heeft de Raad van Bestuur het bestaan vastgesteld van twee punten die ze wenst te zien aangepakt worden:

– het zijn bijna steeds dezelfde leden die een korte lezing geven. We wensen te zien dat het aantal academici die lezingen geven wordt gediversifieerd. Daarom doen we een beroep op de goede wil van alle leden, waarbij ze zo nodig kunnen rekenen op de steun van het Bestuur.

– alhoewel de Raad van Bestuur tevreden is over het aantal deelnemers aan de videoconferenties – tussen 30 en 40 per sessie – stelt hij wel vast dat sommige leden, waaronder enkele onlangs verkozen, nooit deelnemen. Zo ze problemen met de verbinding of met de installatie van zoom.us. zouden hebben, dan kunnen wij hen helpen om een oplossing te vinden.

werkwijze :

 • De totale duur van elke videoconferentie is beperkt tot MAXIMUM 1u30′.
 • De eerste 45’ zullen besteed worden aan korte presentaties, van 5 tot 8 minuten.
 • De langere presentatie wordt altijd aan het einde van het programma geplaatst, met een maximum van 30′ voor de spreker.
 • De spreker wordt niet onderbroken door de leden. De leden kunnen aan het einde van elke interventie vragen stellen of opmerkingen maken, door hun vraag of opmerking te sturen met de “chat-toets” in Zoom naar Vincent Schouberechts, die zal optreden als coordinator hiervoor.
 • Powerpointpresentaties moeten ten laatste drie dagen op voorhand (en uiteraard bij voorkeur vroeger) belanden bij de secretaris-generaal. De reden hiervoor is dat wij zullen proberen deze presentaties zo veel mogelijk aan te passen op taalkundig vlak, om het zowel voor Franstaligen als voor Nederlandstaligen gemakkelijker te maken.
 • De secretaris-generaal zal erop toezien dat de sprekers de hun toegewezen tijd respecteren.
 •  Een Zoom Video-conferentie als TEST wordt de dag voor de vergadering met de sprekers gehouden om het delen van de Powerpoint-presentatie en andere vragen die de sprekers kunnen hebben te testen.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften nopens Auteursrechten en de reglementering over de Privacy, heeft de ABA Raad van Bestuur beslist om aan elke spreker die een videolezing met Powerpoint geeft binnen het kader van een door de Academie georganiseerde Zoom vergadering van zijn akkoord te geven over de volgende punten :

 • het plaatsen in PDF van zijn Powerpoint presentatie op de ABA website
 • het eventueel plaatsen van hun volledige conferentie op Youtube

Behouden zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzet ter zake, zal worden aangenomen dat de spreker akkoord gaat met deze beide punten.