Data

Beste leden, we houden de data van virtuele vergaderingen (Zoom):

  • 27 Februari 2021

Het is duidelijk dat de vergaderingen weer “live” zullen worden zodra alle gevaar voorbij is.

werkwijze :

  • De totale duur van elke videoconferentie is beperkt tot MAXIMUM 1u30′.
  • De eerste 45’ zullen besteed worden aan korte presentaties, van 5 tot 8 minuten.
  • De langere presentatie wordt altijd aan het einde van het programma geplaatst, met een maximum van 30′ voor de spreker.
  • De spreker wordt niet onderbroken door de leden. De leden kunnen aan het einde van elke interventie vragen stellen of opmerkingen maken, door hun vraag of opmerking te sturen met de “chat-toets” in Zoom naar Vincent Schouberechts, die zal optreden als coordinator hiervoor.
  • Powerpointpresentaties moeten ten laatste drie dagen op voorhand (en uiteraard bij voorkeur vroeger) belanden bij de secretaris-generaal. De reden hiervoor is dat wij zullen proberen deze presentaties zo veel mogelijk aan te passen op taalkundig vlak, om het zowel voor Franstaligen als voor Nederlandstaligen gemakkelijker te maken.
  • De secretaris-generaal zal erop toezien dat de sprekers de hun toegewezen tijd respecteren.
  •  Een Zoom Video-conferentie als TEST wordt de dag voor de vergadering met de sprekers gehouden om het delen van de Powerpoint-presentatie en andere vragen die de sprekers kunnen hebben te testen.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften nopens Auteursrechten en de reglementering over de Privacy, heeft de ABA Raad van Bestuur beslist om aan elke spreker die een videolezing met Powerpoint geeft binnen het kader van een door de Academie georganiseerde Zoom vergadering van zijn akkoord te geven over de volgende punten :

  • het plaatsen in PDF van zijn Powerpoint presentatie opo de ABA website
  • het eventueel plaatsen van hun volledige conferentie op Youtube

Behouden zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzet ter zake, zal worden aangenomen dat de spreker akkoord gaat met deze beide punten.