Data

De Raad van Bestuur heeft beslist de “live” vergaderingen in hotel Amigo opnieuw te starten vanaf september, en wel op de volgende data :

2024 =  15 Juni / 28 September / 23 November

De live-vergaderingen in hotel AMIGO niet meer uitgezonden worden met zoom.us. Het aantal leden die de vergaderingen volgden op deze digitale wijze was zodanig beperkt  (2 tot 4) dat de Raad van Bestuur deze beslissing genomen heeft op 3 november 2022. Maar de zoom.us zal wel nog gebruikt worden voor meer uitgebreide spreekbeurten, die dan zullen uitgezonden worden op gewone weekdagen, om 20 uur. Het Bestuur denkt in de eerste plaats aan spreekbeurten van buitenlandse leden, die anders moeilijk naar Brussel kunnen komen.

De Raad van Bestuur heeft het bestaan vastgesteld van twee punten die ze wenst te zien aangepakt worden:

De videoconferenties verlopen zeer vlot maar nog twee punten vragen een oplossing :

– Daar het zijn bijna altijd dezelfde sprekers zijn die een voordracht geven, doet de Raad een dringend beroep op alle academici om actief aan deze conferenties deel te nemen en er zo hun verzamelingen en kennis met anderen te delen.

– We leven in een tweetalig land en de voordrachten zijn meestal ééntalig. Daarom verzoeken we de sprekers om een korte samenvatting in de andere landstaal toe te voegen aan hun presentatie. Meerdere tweetalige leden zijn bereid hierbij te helpen. Wanneer een powerpointpresentatie in het Engels is, zou een korte samenvatting in de beide landstalen op prijs worden gesteld.

– alhoewel de Raad van Bestuur tevreden is over het aantal deelnemers aan de videoconferenties – tussen 30 en 40 per sessie – stelt hij wel vast dat sommige leden, waaronder enkele onlangs verkozen, nooit deelnemen. Zo ze problemen met de verbinding of met de installatie van zoom.us. zouden hebben, dan kunnen wij hen helpen om een oplossing te vinden.

werkwijze :

  • De totale duur van elke videoconferentie is beperkt tot MAXIMUM 1u30′.
  • De eerste 45’ zullen besteed worden aan korte presentaties, van 5 tot 8 minuten.
  • De langere presentatie wordt altijd aan het einde van het programma geplaatst, met een maximum van 30′ voor de spreker.
  • De spreker wordt niet onderbroken door de leden. De leden kunnen aan het einde van elke interventie vragen stellen of opmerkingen maken, door hun vraag of opmerking te sturen met de “chat-toets” in Zoom naar Vincent Schouberechts, die zal optreden als coordinator hiervoor.
  • Powerpointpresentaties moeten ten laatste drie dagen op voorhand (en uiteraard bij voorkeur vroeger) belanden bij de secretaris-generaal. De reden hiervoor is dat wij zullen proberen deze presentaties zo veel mogelijk aan te passen op taalkundig vlak, om het zowel voor Franstaligen als voor Nederlandstaligen gemakkelijker te maken.
  • De secretaris-generaal zal erop toezien dat de sprekers de hun toegewezen tijd respecteren.
  •  Een Zoom Video-conferentie als TEST wordt de dag voor de vergadering met de sprekers gehouden om het delen van de Powerpoint-presentatie en andere vragen die de sprekers kunnen hebben te testen.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften nopens Auteursrechten en de reglementering over de Privacy, heeft de ABA Raad van Bestuur beslist om aan elke spreker die een videolezing met Powerpoint geeft binnen het kader van een door de Academie georganiseerde Zoom vergadering van zijn akkoord te geven over de volgende punten :

  • het plaatsen in PDF van zijn Powerpoint presentatie op de ABA website
  • het eventueel plaatsen van hun volledige conferentie op Youtube

Behouden zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzet ter zake, zal worden aangenomen dat de spreker akkoord gaat met deze beide punten.