Q&A

Deze rubriek is er “voor de filatelisten en door de filatelisten”.  Iedereen kan, via [email protected], een vraag stellen eventueel voorzien van een afbeelding.  Die wordt dan op onze site geplaatst en de leden kunnen hier vrij op reageren/informatie verstrekken die kan leiden tot de oplossing van het vraagstuk.  De bedoeling is dat U als filatelist interactief wordt en mee helpt de filatelistische vragen/problemen van uw collega’s op te lossen.  Reageren gebeurt via de webmaster. 

Indien U reageert, vermeld dan steeds het ABA referentienummer aub.


ABA referentie : 20210227_01

DE BELGISCHE REGERING IN FRANKRIJK 1914-1918

Op uitnodiging van de Franse Regering  vestigde de Belgische regering met een aantal medewerkers zich vanaf 18.10.1914 in Sainte Adresse nabij Le Havre. Ze de had de beschikking over een eigen postkantoor en kon haar brieven frankeren met Belgische Postzegels. Enkele Belgische diensten werkten ook vanuit Parijs en mogelijk andere steden.

Een groot gedeelte van de postukken uit Ste Adresse hebben een filatelistisch karakter  (overfrankering).  De bedoeling van onze studie is een overzicht te publiceren over het reëel  gebruik van deze post: briefwisseling naar België, Frankrijk en andere landen. Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de gebruikte postzegels als aan mogelijke portvrijdommen.

Scans van interessante stukken worden in dank aanvaard op [email protected]

 

ABA referentie : 20210215_01

Bezit jij toevallig een exemplaar van Yvert&Tellier van 1905 en/of van 1906 ? Het is niet onmogelijk. Zo ja, neem dan graag even contact op met [email protected]

Yvert&Tellier 1909

ABA referentie : 20190516_01

Iemand is op zoek of vraagt uitleg over de toegepaste tarieven op afgebeelde kaarten.


ABA referentie : 20190516_02

De Officiële Belgische Postzegelcatalogus vermeldt bij “Privé-uitgiften” onder de nummers PR61/75 een ganse serie uitgifte “Kleine Leeuw” met deze opdrukken. Echter de 60 centiemen waarde zoals op deze afbeelding staat niet in deze lijst.
Vraag is over er nog verzamelaars zijn die dergelijke zegel bezitten. Gaat het hier om een vergetelheid van de catalogus? Is het een proef?


ABA referenctie : 20190610_01

Dhr. Zonnekein is op zoek naar personen die meer info hebben over de stempel LUXEMBOURG PAR NAMUR zoals op onderstaande afbeelding.  Momenteel heeft hij weet van 5 bestaande exemplaren, onvoldoende voor eventuele conclusie te trekken ivm gebruiksperiode, ….  Contact via [email protected]


ABA referentie : 20191006_02

Kan iemand helpen met de handgeschreven cijfers op deze correct gefrankeerde brief naar Griekenland?