Leden uitgaven

Alexandria, Postal History until 1918. Part I  (Ronny Van Pellecom)

 

Het is de bedoeling van de auteur geweest om een zo volledig mogelijk naslagwerk te maken over de postgeschiedenis van de Egyptische stad Alexandrië, vanaf het ontstaan van de stad tot aan het einde van de Eerste Wereldoorlog.  Het eerste deel van het boek is gewijd aan een grondig overzicht van de geschiedenis van de stad. Deze geschiedenis begint in 331 a.C., wanneer Alexander de Grote de stad sticht, aan wie hij zijn naam geeft. De stad is achtereenvolgens Grieks, Romeins, Byzantijns en Arabisch, en wordt een van de belangrijkste commerciële centra van de Middellandse Zee.  De auteur toont prachtige dokumenten van de comptoirs die de Venetianen, de Florentijnen en de zelfstandige handelaars er oprichtten, om handel te drijven met het Westen. Dit duurde tot de korte Franse bezetting (1798-1801), na de verovering door generaal Bonaparte, de latere keizer Napoléon. Dan volgt de dynastie van Muhammed Ali, die zich progressief zal onttrekken aan de voogdij van de sultan in Istanbul. Naast Muhammed Ali is de voornaamste vertegenwoordiger van deze dynastie Ismail Pasha, onder wiens bewind het Suez-kanaal aangelegd wordt. De modernisering van Egypte maakt het land echter steeds  meer afhankelijk van het Westen, vooral van Groot-Brittannië, dat Egypte bezet tijdens de Eerste Wereldoorlog.  Al deze opeenvolgende periodes worden opnieuw geïllustreerd met uiterst zeldzame brieven en dokumenten.  De auteur bespreekt vervolgens de “Posta Europa” van de Italianen Meratti en later Muzzi, en dan komt het belangrijkste hoofdstuk van het boek: de buitenlandse postkantoren in Alexandrië.  Achtereenvolgens bespreekt de auteur de Griekse (1834-1881), de Franse (1837-1931), de Oostenrijkse (1838-1889), de Britse (1839-1878), de Russische (1857-1875) en de Italiaanse (1863-1884) postale bureau’s in Alexandrië. Al deze buitenlandse postale activiteit wordt uitvoerig geïllustreerd met mooie en zeer dikwijls uiterst zeldzame dokumenten, kaarten, brieven en tabellen.       Dan volgt het hoofdtuk over de Egyptische staatspost, die in feite niets anders is dan de Posta Europea, die door Muzzi verkocht werd aan Ismail Pasha. De officiële naam ervan wordt  nu de “Poste Vice-Reali Egiziane”.  Het laatste hoofdstuk van het boek is gewijd aan een uitvoerige bespreking over de postale activiteit van het hoofdkantoor van de  Egyptische post in Alexandrië, opnieuw schitterend geïllustreerd en vergezeld van een uitgebreide studie over de gebruikte stempels.


Mail across the Oceans.  From the beginning to 1875 (James Van der Linden)

(in samenwerking met Jo Lux & Pol Wijnants)

Liefst 3,5 kg aan informatie!  Dit boek, een samenwerking van 2 jaar tussen drie gedreven posthistorische is een parel van een boek betreffende maritieme postgeschiedenis.  Beginnende in de 16de eeuw is het boek opgedeeld volgens de oceanen: de Noord Atlantische, Zuid Atlantische, Indische oceaan, Pacific oceaan en de 2 en 3 oceanen.  Op zich is elk van die oceanen opgedeeld in de periode van de zeilschepen en, na 1840, de stoomschepen.  De auteurs hebben voor elk van die delen een overzicht gebracht van alle verschillende maatschappijen, hun geschiedenis, lijsten van de schepen met vaardata, gebruikte stempel, kaarten van hun vaarroute en bijkomende info uit postale aankondigingen.  Het leidt geen twijfel dat het samenbrengen van al die informatie in 1 boek als een waar huzarenstuk mag beschouwd worden.  De auteur en zijn medewerkers verdienen dan ook alle lof want het overvloed aan nieuwe informatie is indrukwekkend.  Zeer bijzonder is ook de bijgevoegde index van de hand van Paul Wijnants.  Liefst tien pagina’s met referenties van geconsulteerde werken die de basis vormen van de maritieme postgeschiedenis.  Het boek is geheel in de lijn van wat men van een Monacophil uitgave mag verwachten.  De drie ABA-leden die hier aan gewerkt hebben, hebben de Belgische Academie voor Filatelie alle eer aangedaan.  Een absoluut “must have” boek.  Info: patrick@maselis.be

Bestelformulier Monaco2019 boek    


Beyond the Sea.  Maritime mail before 1878.  Monacophil 2019 exhibition (Paul Wijnants)

Het is de eerste maal dat Monacophil een tentoonstellingsboek heeft van dit kaliber.  Verzorgde uitgave op hoog kwaliteitspapier met hardcover afwerking.  Naast een uittreksel van elke tentoongestelde verzameling, waarbij de auteur zeer zorgvuldige de getoonde stukken heeft uitgekozen, zijn deze stukken ook voorzien van een uiterst gedetailleerde beschrijving.  Op zich is dit reeds de kostprijs meer dan waard.  Daar en boven krijgt de lezer in deel 2 liefst 7 artikels ofwel 9 bladzijden met nieuwe posthistorische onderzoek.  De bijdragen komen van specialisten ter zaken zoals Dick Winter, Colin Tabeart, Jeff Bohn, James Van der Linden, Yamil Kouri, Robert Abensur en de auteur zelf.

Deze uitgave is veel meer dan een “tentoonstellingscatalogus”.  Dit boek heeft terecht zijn plaats in elke posthistorische bibliotheek.  Prijs € 30 (afgehaald) of € 45 (verzonden).  Info paul.wijnants@scarlet.be   


Mail traffic between Belgium and Spain from the accession of King Leopold I up to the GPU (1830-1874) (Paul Wijnants)

Deze studie beschrijft het postale verkeer tussen België en Spanje vanaf de troonsbestijging van Leopold 1 tot 1874, het officieuze einde van het gebruik van zegels met zijn beeltenis.  De studie is opgebouwd aan de hand van de verschillende postale conventies, niet alleen tussen België en Spanje te beginnen van 1842, maar ook die met Frankrijk van 1836 en 1847 en het Verenigd Koninkrijk van 1844 en 1852.  Het is uitvoerig geïllustreerd en het brievenmateriaal is wel overwogen gekozen, dit zowel aan Belgische als aan Spaanse zijde.  Interessant is het deeltje i.v.m. de berekening van het strafport alsook de Spaanse munthervorming van 1864 met de mogelijke frankeercombinaties tussen Cuartos, Reales en Escudos.  Al bij al een zeer boeiend, compact maar nuttig werk in verband met deze boeiende posthistorische periode.  Prijs : € 15 (+ verzending). Info: paul.wijnants@scarlet.be  


The Mail of the Foreign Expeditionary Forces in Mexico 1861-1867 (Paul Wijnants)

Deze uitgave begint met een situatieschets van de toestand in Mexico.  Een onontbeerlijk hoofdstuk om de complexiteit van de  situatie in dit centraal-Amerikaanse land te begrijpen.  Het overzicht van de verschillende militaire mogendheden en hun troepenmacht geeft een goed overzicht van de hoeveelheid aan soldaten uit de verschillende naties.  Na een overzicht van de mogelijke routes volgt een boeiend hoofdstuk dat het briefverkeer behandeld.  Stempels, data, nauwkeurig uitgelegde briefvoorbeelden, …. van alle aanwezige mogendheden (Spaans, Brits, Frans, Belgisch, Egyptisch en Oostenrijks).  Dit is een zeer boeiende uitgave/studie met nieuw onderzoeksmateriaal die de lezer een grondig overzicht geeft van al het beschikbaar filatelistisch materiaal.  Info: paul.wijnants@scarlet.be


Overview of the accountings between postal administrations in Europe 87-1845 (James Van der Linden)

La Marque Postale blijft een zeer actieve kring wat betreft de publicaties van posthistorische werken.  Naast het vorige jaar opgerichte label “Magna Collegentes” hebben ze een nieuw label, Études Spéciales, gecreëerd.  Dit label omvat kleinere speciale studies met maximaal 36 bladzijden.  De eerste uitgave handelt over de verreekeningstempels tussen de verschillende Europese postadministraties in de periode 1817-1845.  Het werkje gaat uitvoerig in op de diverse porten van brieven tussen diverse Europese postadministraties.  Het is uitvoerig gedocumenteerd door zeer interessante brieven die door de auteur tot in de kleinste details wordt uitgelegd.  Vooral de sectie met betrekking tot de oude Italiaanse staten waarbij verschillende munteenheden en gewichten de zaken zeker niet vergemakkelijken, lijken met dit werk toch iets begrijpbarder voor de niet specialist.  Al bij al een zeer nuttig werk voor de posthistorici.  Uitgave: La Marque Postal Études Spéciales Nr. 1.  Info: jamesvdl@online.de


Editions d’Or 52: Stampless Maritime Overweight Mail pre 1876 : The Paul Wijnants Collection (Global Philatelic Network)

Deel 52 in deze zeer prestigieuse reeks en voor de tweede maal een „Belgisch” collectie.  Naast een uitgebreid CV is er als introductie gekozen voor een bijdrage van James Van der Linden, RDP ivm het verzamelen van postgeschiedenis.  Zowel voor beginnende als gevorderde verzamelaar bevat deze bijdrage nuttige tips voor het begrijpen van de soms zeer complexe materie „postgeschiedenis”.  Daarna volgt de eigenlijke verzameling die is opgedeelt in 3 logische delen: de maritime post i.v.m. Europe waar zowel de Cross Channel, de post over de Middellandse Zee als de post naar de Iberische gebieden wordt behandeld.  Deel twee behandeld de transatlantische post, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika als ook de Caraïben.   Ten slotte wordt in het derde deel de post naar Australasia behandeld.  Alle brieven bevatten een overvloed aan gedetailleerde informatie zowel qua reisweg als porten.  Telkens wordt ook nog eens het onderscheid gemaakt in post die niet of wel door conventies gebonden is.  Dit alles maakt het een zeer boeiend boek met een overvloed aan posthistorische informatie, zeker op het gebied van de porten.

Prijs : € 69 (+ Verzending).  Info: paul.wijnants@scarlet.be of https://www.heinrich-koehler.de/en/shop-ED/.


The Impact of the 18th Century Revolutionary Wars on the Maritime Connections between Great Britain and France (Paul Wijnants)

Eigenlijk behandeld deze studie de problematiek rond de befaamde D’AB stempel (1779/83).  De auteur heeft, via nieuwe archiefbronnen van o.a. het archief van Limoges, de achterliggende politieke en historische context kunnen bloodleggen van de overeenkomsten die tot het ontstaan hebben geleid van dit stempel.  Het onstaan dat eigenlijk al dateerd van de Zeven jarige oorlog (1754-56).  Boeiend en interessant is de oplijsting van alle gekende D’AB brieven en de analyse die de auteur hierrond maakt.  De gebruiksperiodes van de verschilende inktsoorten, de porten, bestemmingen, …. kortom deze studie geeft een veel groter inzicht en meer informatie dan we tot nu toe hadden en kenden van de D’AB stempel. Prijs : € 20 (incl. verzending). Info: paul.wijnants@scarlet.be

 


La Voie Franco-Sarde dans les relations internationales: Conventions, réglementations, tarifs. 1818-1851 (Robert Abensur)

Dit boek is opgedeelt in 3 delen en vangt aan met de Frans-Sardische conventie van 1817.  De auteur beschrijft in detail deze conventie waarbij alles zeer gedetaillerd wordt beschrijven en geïllustreerd met een overvloed aan brieven die dit alles voor de lezer zeer duidelijkmaken.  Vooruitbetaald, onbetaald, doorverzendingen, drukwerken, … kortom elk type brief wordt behandeld zowel wat betreft de correspondentie tussen de twee landen asl zijnde voor de transitpost.  Dezelfde systematiek wordt gebruikt voor de behandeling en bespreking van de conventies van 1838 en 1851.  Dit boek is een onmisbaar werkinstrument voor wie zich wil verdiepen en zijn kennis wil uitbreiden van de Europese postgeschiedenis.  Absenur is er in geslaagd om in deze bewijlen complexe materie in een  overzichtelijke en begrijpbare structuur te verwerken.  Zeer belangrijk is ook het laatste deel „Appendix” met de volledige opnamen van postconventies, tarieftabellen, enz., opzich al een ongeloofelijk belangrijke bron van informatie.

Prijs : € 57 (incl. Verzending)Info: brigitte.abensur@wanadoo.fr.


La désinfection du courier en France et dans les pays occupés.  Histoire, règlements, lazarets, pratiques. (Guy Dutau)

Sinds de boeken “La désinfection des lettres en France et à Malte” (Carnévalé – 1960) en “Desinfected mail” (Meyer – 1962) is er geen werk meer verschenen die de ontsmetting van de Franse post behandeld.  Dit werk is ronduit monumentaal!  Ondanks het feit dat het enkel de ontsmetting van de Franse post en zijn overzeese gebieden behandeld, is het toch een uitermate boeiende publicatie.  Temeer door het zeer zorgvuldig en uitgebreid opzoekingswerk van dhr. Dutau.De overvloed aan dienstorders (integraal gepubliceerd) en illustraties van brieven maken dit boek tot een onmisbaar werkinstrument van al diegenen die de postgeschiedenis willen bestuderen.  De historische contexten zijn een welgekomen aanvulling en een “verluchting” van het boek.  Zij geven de lezer meer geschiedkundige duiding en inzicht in de werking van de lazaretten en de verschillende gebruikte methoden van ontsmetting.  Daarom alleen al mag dit boek in geen enkel bibliotheek van een posthistoricus ontbreken. Prijs € 85.  Info: guy.dutau@wanadoo.fr


The Maritime Conncetions to and from New South Wales before 1876 (Paul Wijnants)

Het boek behandelt het ontstaan van de post in NSW vanaf 1788 tot aan de oprichting van de UPU in 1876.  Naast verschillende maritieme routes worden de diverse postal acts en de posttarieven, zowel binnenlands als overzeese bestemmingen, uitgebreid behandeld.  De bestaande literatuur vormt de basis van dit boek aangevuld met eigen posthistorisch onderzoek.  Prijs € 45 (incl. verzending).  Info: paul.wijnants@scarlet.be

 

 

 


Obstruction and deviation of Postal connections 1792-1815 (James Van der Linden)

De Franse oorlogen op het Europese continent in de periode 1792-1815 leidde tot de blokkade van postroutes en de daaruit volgende omleidingen van de post.  Beginnende bij de slag van neerwinden in 1793 heef de auteur de diverse blokkades en omleidingen chronologisch opgelijst, geanalyseerd en gedocumenteerd met diverse brievenmateriaal.  Zeer bijzonder en interessant is de studie in verband met de alternatieve route via Hamburg.  Voor de eerste maal in de postgeschiedenis wordt het sluitende bewijs geleverd van de cijfers 1, 2 en 3 in cirkel op brieven uit deze periode.  Een andere ontdekking in deze studie is de stempel “Via France & Germy”.   Voor posthistorici die zich verdiepen in deze periode is dit een onmisbare studie die tal van nieuwe inzichten geeft in de omgeleide post in vermelde periode.  Oplage 30 ex.  Prijs € 30.  Info: jamesvdl@skynet.be


 

500 jaar geschiedenis van de post in Europa (Vincent Schouberechts)

Voor de Europese post was 1516 een dubbele mijlpaal: de familie Thurn en Tassis kreeg als eerste het monopolie voor het internationale postverkeer toegewezen, en in het Verenigd Koninkrijk ontstond de Royal Mail.In De post. 500 jaar geschiedenis in Europa vertelt Vincent Schouberechts het verhaal van de Europese post aan de hand van historische documenten en prachtige kaarten met oude postroutes.Hij toont en bespreekt 50 belangrijke postale documenten uit openbare- en privaatcollecties, waarvan een deel nooit eerder gepubliceerd. Hij vangt aan met een kleitablet, dat 2500 jaar teruggaat tot de Perzische koning Cyrus, die binnen zijn rijk de eerste postverbindingen organiseerde. Een groot gedeelte gaat over de Post van Thurn & Taxis, met o.a. de brief waarin keizer Karel het lucratieve monopolie van de familie Thurn en Taxis bevestigde. Ook een unieke brief van Peter Stuyvesant, gouverneur in Nieuw-Amsterdam (New York) wordt getoond en het boek eindigt met een brief vanuit het internationale ruimtestation ISS, ondertekend door de Belgische astronaut Frank De Winne.
Een uniek boek in beide landstalen, dat in geen enkele bibliotheek van een echte filatelist mag ontbreken.
Het is een prachtige uitgave van Lannoo.  Info: victoria2000@telenet.be.


Bibliografie van de Bekgische filatelie (Walter RONSSE)

Publiceerde in de reeks FISTO-STUDIES (Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen) een Tweede uitgave van de “Bibliografie van de Belgische Filatelie”.
Na een Algemeen deel worden in Hoofdstuk I de Posthistorische piblicaties (Algemeen en per Provincie) behandeld. Verden komen aan bod: postkantoren, Frankering, postwaardestukken, postmerken, soorten poststukken en modaliteiten, posttatieven, fiscale filatelie en diverse.
Deel I – Fisto 125 – 55 p
Deel II – Fisto 126 – 44 p.
Deel III – Fisto 127 – 41 p.


The Foreign Sorting Marks of Belgium (R.T. HARRISON)

Dit boek is een bewerking van een aantal artikels die tot December 2014 verschenen in Belgapost, het tijdschirft van de ‘Belgian Philatelic Study Circle’. Ze werden geeeltelijk herwerkt en aangevuld en de meeste afbeeldingen werden in kleur weergegeven. De uitgangstempels worden per land behandeld. Talkrijke brieven en vele stempels worden duidelijk geïllustreerd.

 

 

 


The History of the MonacoPhil Exhibitions (Dr. Mark BOTTU, FRPSL)

Ter gelegenheid van de 10de Monacophil tentoonstelling publiceerde auteur een brochure met de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de MonacoPhil tentoonstellingen en de geschiedenis van de Club de Monte-Carlo. Er wordt vooral belang gehecht aan de prinselijke collectie en aan de speciale publicaties ter gelegenheid van de 2-jaarlijkse tentoonstellingen.
De brochure werd uitgegeen in de AIJP-Schriftenreihe (Nr 4) en gratis verdeeld op Monacophil 2015.Een gesigneerde hard-cover luxe-editie werd uitgegeven op 30 ex.

 

 


Four Important Exchage Offices / 19th Century / Panama – Alexandria – Aachen – Trieste (James Van der Linden, RDP, IPHF)

In de 19e eeuw vestigden of subsidieerden Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Italië en Duitsland: verschillende rederijen, die de belangrijkste commerciële centra van de wereld met het moederland verbonden. Geen van deze netwerken was echter zo uitgebreid als het Britse. In Amerika hadden ze niet alleen in hun eigen koloniale bezittingen maar ook in 57 havens consuls of agenten die als postmaster fungeerden en op een regelmatige basis post verzonden.

Ook het mediterrane netwerk was goed georganiseerd: naast hun militaire basis op Gibraltar en Malta verzekerden de Britten communicatieverbindingen met India en het Verre Oosten om de lange en risicovolle route via de Kaap te vermijden. Ze controleerden of hadden postburelen in de Ionische eilanden, Cyprus, de belangijke Egyptische havens zoals Alexandrië met de overland route van Caïro naar Suez opgericht door Waghom in 1835.De grondige studie van Van der Linden legt duidelijk de werking van dit netwerk bloot vanuit het oogpunt van twee van de belangrijkste havens in het systeem: Panama en Alexandrië.  Het werk is gebaseerd op een halve eeuw van intensief en nauwgezet onderzoek van valuta, wisselkoersen, routes en postale conventies in alle beschikbare archieven.  Uitgaven ‘La Marque Postale’. – 42 € (port inbegrepen) – Info james.vdl@skynet.be


“Mail from the French Shore of Newfoundland / Etablissements français en Terre -Neuve” (James Taylor et Henk Slabbinck)

De Canadese auteur James Taylor en zijn mede-auteur Henk Slabbinck ontvangen de Pratt Award 2014 van de Collectors Club of Chicago (CCC) voor hun boek ” Mail from the French Shore of Newfoundland 1737-1906. (…) ”

Op dat ogenblik voedde de rivaliteit tussen Groot-Brittannië en Frankrijk (en in mindere mate hun Oostenrijkse en Pruisische bondgenoten) de Zevenjarige oorlog – de eerste echte Wereldoorlog – waarbij het conflict tussen Fransen en Indianen in Noord-Amerikaanse zich aansloot. Aan het einde van de oorlog ziet Frankrijk af van alle zijn gebieden in Noord-Amerika, met uitzondering van St. Pierre en Miquelon. (…)

De twee kleine eilanden in de Golf van St-Laurent zijn gelegen aan de Zuidkust van Newfoundland, ongeveer 4000 km van het dichtstbijzijnde Franse territorium, maar op slechts 25 km van het schiereiland Newfoundland.

Verschillende verdragen gaven de inwoners van St. Pierre en Miquelon te vissen in de wateren van Newfoundland en toegang tot kuststations om vis en vis te behandelen. (…)

Volgens James Taylor, verzamelden de gerenommeerde filatelisten Allan Steinhart en Robert Pratt de brifewisseling van de French Shore, maar bestond er een gebrek aan een gespecialiseerde maar toegangklijke publicatie met historische verklaringen kaarten en filatelistische illustraties. Het boek van Taylor en Slabbinck wil tegemoet komen aan dit tekort.


LE COURRIER DU GROUPE BELGE DES AUTOS-CANONS-MITRAILLEUSES EN RUSSIE (1915-1918) (Jacques Pirotte)

Het Belgisch korps van de Autos-Canons Mitrailleuses werd opgericht na de stabilisatie aan het Ijzerfront. Dit korps werd ingezet in Rusland, en deze expeditie kende een uitzonderlijk verloop, dat 1000 dagen zou duren en eindigen met een volledige reis rond de wereld.

Deze eenheid van 400 man is erin geslaagd zich te onderscheiden in een land dat 2 miljoen gemobiliseerden telde, maar dat alleen toegankelijk was langs de Ijszee, in het warme seizoen. Deze expeditie was stilaan in de vergetelheid geraakt door het overlijden van de laatste deelnemers eraan, maar er zijn nochtans weinig legereenheden die geconfronteerd werden met zoveel gebeurtenissen, zowel op militair vlak als op menselijk vlak.
Deze Belgen hebben zich voortdurend moeten aanpassen om te overleven in het strijdgewoel van de eerste wereldoorlog, nog bemoeilijkt door de Russische revolutie en de burgeroorlog. Solidariteit en koelbloedigheid waren hier van kapitaal belang.

Aan de hand van de postale getuigenissen wordt in dit boek dit heldenepos weer tot leven gebracht. Data, plaatsen en gebeurtenissen worden teruggevonden in de brieven van deze kleine groep Belgen, die bewaard gebleven zijn. Samen met de archiefstukken, die hierover kunnen geraadpleegd worden, laten zij ons toe dit driejarig epos te reconstitueren.

Te bestellen bij de auteur : jacquespirotte@gmail.com.  Prijs 40 €


Poste en Province de Liège (Jean DEPOSSON)

Deze uitgebreide brochure (205 p.) bestudeert de Belgische Postgeschiedenis in de Provincie Luik van1794 (Franse Periode) tot aan de uitgifte van de eerste postzegels. Aandacht wordt hoofdzakelijk geschonken aan de postorganisatie, de tarieven en de verschillen afstempelingen. Daarnaast is er een bijzonder hoofdstuk over de reorganisatie van de rurale post na 1850.

Zoals E. Deneumostier in haar inleiding beklemtoont vormt deze uitgave een belangrijke aanvulling op vroeger werk zoals dit van Lucien Herlant, waarbij het laborieuze werk van het graven in de archieven niet uit de weg wordt gegaan. Het is een duidelijk goed doordacht en gestructureerd werk geworden. Alhoewel in brochurevorm , nodigt de zuivere typografie en de talrijke afbeeldingen – hoofdzakelijk in kleur – uit tot een diepgaande studie, niet enkel door de specialisten van de provincie Luik, maar door elke Belgische posthistoricus.
Deze studie werd terecht met een gouden medaille bekroond op Temsifil 2012.


Postgeschiedenis Lier. (Marc Symens, Raoul Hendrickx e.a.)

De Studiekring Lier – waaronder onze leden Marc Symens en Raoul Hendrickx publiceerde in 2010 een zeer interessante studie over de Postgeschiedenis van Lier . Omdat – gezien de beperkte oplage – een kleurendruk niet haalbaar was, werd deze aanvankelijk als CD uitgegeven (5 €).

Momenteel werd een zwart-wit out print (362p, ingebonden) gemaakt (20 €).
Recent verschenen van dezelfde Studiekring:

  • Overzicht Stempels Lier (52p.; zwart-wit) (6 €)
  • Postgeschiedenis Koningshooikt (64 p.; zwart-wit) (7 €)
  • Postgeschiedenis Berlaar ((82 p.; zwart-wit) (7 €)

Voor verdere informatie: zie folder of neem contact op met firmin-thys@scarlet.be


La Poste Maritime Belge (De Belgische Zeepost) (Claude Delbeke)

Dit boek beschrijft de transatlantische postdiensten (Noord en Zuid), de vebindingen tussen België en Congo, en de Belgische Kanaalverbindingen. Het boek is in A4 formaat en telt 574 blz. en een grote kaart van alle mogelijke verbindingswegen in Congo (te land te water en in de lucht). In het werk komen niet alleen de Belgische zeevaartlijnen aan bod, maar ook de buitenlandse lijnen die werden gebruikt voor post van en naar België in de 19de eeuw en de eerste helft van de XXe eeuw. Een historisch overzicht van tal van scheepvaartbedrijven, uurroosters van passagiersschepen die uit Belgische havens vertrokken of er aanmeerden, informatie over de Belgische tarieven en de landen van bestemming en de vele illustraties maken van deze uitgave een echt meesterwerk van martieme postgeschiedenis. In het hoofdstuk over de transatlantische post beschrijft Delbeke de relaties met de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Peru en Chili. In een volgend hoofdstuk behandelt hij de relaties tussen Europa en Congo van 1880 tot de 20ste eeuw. Tot slot geeft hij nog een duidelijk overzicht van de Belgische Kanaalverbindingen tussen 1830 en 1997. Dit is een werk met internationale allure. Liefhebbers van maritieme post halen er ongetwijfeld hun hart aan op. Alweerworden we door Claude Delbeke verwend met een grondige en gedetailleerde studie, volledig in lijn met zijn internationaal gelauwerde vorige publicaties.


Les Destinations Étrangères au départ de la Belgique durant le règne du roi Léopold I, 1849-1965 (Buitenlandse bestemmingen vanuit België ten tijde van Leopold I) (Jan Huys, Pierre Kaiser)

Dit naslagwerk is een inventaris van alle stukken die werden tentoongesteld op MonacoPhil 2009. Daar werden de opmerkelijkste stukken uit de collecties van Jean-Claude Porignon en een handvol andere verzamelaars samengebracht op een unieke tentoonstelling. De bezoeker werd er verrast op een buitengewoon en nooit eerder gezien overzicht van de mooiste en zeldzaamste brieven. Het werk van Jan Huys en Pierre Kaiser geeft elke verzamelaar nu de kans om deze stukken ook thuis te bewondereren. De drukkwaliteit is uitzonderlijk verzorgd. Zelfs de kleinste kleurschakeringen van de postzegels worden weergegeven. Alles komt aan bod, van de brieven met grenstarief tot de brieven naar overzeese gebieden, en daar waar mogelijk zowel met enkel- als meervoudige frankering.


Histoire Postale de l’Enclave du LADO (Postgeschiedenis van de LADO-enclave) (Patrick Maselis, Vincent Schouberechts, Léo Tavano)

Ter verduidelijking: het gaat hier wel degelijk over de postgeschiedenis van de Lado-enclave in Centraal-Afrika. De post bereikte zijn bestemming via drie wegen: via Boma in Congo, via de Nijl en via Uganda. Op de briefwisseling uit de Enclave vinden we postzegels van drie landen terug: Belgisch-Congo, Sudan en Uganda. De stempelstudie van Lado brengt niet minder dan 25 verschillende soorten stempels aan het lich: een waar record voor zo’n klein gebied. Het doorgedreven onderzoek in de archieven en de overvloed aan prachtige afbeeldingen en kaarten maken dat dit boek over “LADO” als uitzonderlijk mag worden bestempeld.

 


Van de Azoren tot Nieuw-Zeeland (Patrick Maselis)

Dit boek schetst de postgeschiedenis van de 14 door Vlamingen, Walen en Belgen opgerichte kolonies in de zes continenten. Het biedt een schat aan informatie, geeft een overzicht van alle vroegere overzeese Belgische kolonies en schetst er de postgeschiedenis van.

 

 

 


Roue Ailée (Gevleugeld Wiel) (Henk Slabbinck)

Dit werk biedt ons eindelijk antwoorden op de vele vragen van generaties filatelisten over de mythische reeks “Gevleugeld Wiel”. Henk Slabbinck doet de interessante historische context van de Eerste Wereldoorlog uit de doeken en leidt er enkele vaststellingen uit af die vanzelfsprekend lijken nadat men het boek gelezen heeft. Hij neemt ons mee doorheen de geschiedenis van de filatelie en verheldert de voor de hand liggende conclusies die kunnen getrokken worden uit een doorgedreven studie van de authentieke opdrukken en van de vele vervalsingen en afstempelingen die achteraf werden aangebracht. Een werk dat absoluut niet mag ontbreken in de bibliotheekkast van de specialist én de gewone liefhebber van de postgeschiedenis.


Essais de Belgique (Proeven en proefdrukken van Belgische postzegels) (Jacques Stes)

Wanneer een studie meer dan 900 pagina’s telt, mag men dergelijk werk gerust als een encyclopedie bestempelen. Het boek van Jacques Stes is daar een mooi voorbeeld van. De auteur vertelt ons zo goed als alles over het ontstaan van Belgische uitgiften en dit van 1849 tot 1949. Sinds het werk van Willy Grubben uit 1933 werd de genesis van de Belgische postzegeluitgiften van de 19e eeuw met de eerste uitgiften (Epauletten, Medaillons) en de postzegels uit de periode van Leopold II, niet meer behandeld. Jacques Stes stond dus voor een reusachtige uitdaging. Hij is met glans geslaagd in zijn opzet. Alle fases van het ontstaan van de zegels worden tot in de puntjes beschreven. Dit oog voor detail vinden we ook terug in de illustraties. Iemand die niet zo vertrouwd is met de drukproeven kan bijgevolg toch gemakkelijk vinden wat hij zoekt. En last but not least, de auteur corrigeert meermaals enkele foutjes uit het verleden en onthult ons met veel passie zijn ontdekkingen, zowel over de drukproeven zelf als over de graveerders wiens talent (te) lang miskend bleef. 


Le 1 Centime Médaillon – De 1 centiem Medaillon.(Luc Van Pamel)

Luc Van Pamel begon in 1974 met de studie van de 1 c Medaillon zegel. Op Belgische en buitenlandse veilingen zette hij sinsdien een ware klopjacht in op “zijn” zegels. De belangrijkste stukken die in dit werk worden afgebeeld behoorden ooit tot de meest befaamde verzamelaars: de heren Crustin, Van der Auwera, Marquet, Leslie Barker en Jules Lejeune om er enkele te noemen. Het is een streling voor het oog van elke filatelist om dit boek te doorbladeren. De kwaliteit van het drukwerk zet het fantastische werk van de auteur nog kracht bij. Alle aspecten van deze zegel worden uiterst zorgvuldig ontleed: de genesis, een bijzonder complex domein, de wedersamenstelling van 3 platen van 300 getande postzegels waarvoor een grondige analyse van meer dan 6000 postzegels nodig was, en de moeilijke en zeldzame afstempelingen en frankeringen, vooral van zendingen naar buitenlandse bestemmingen. Luc Van Pamel wil de lezer/filatelist niets onthouden: bovenop de beschrijving van de minieme gravureverschillen volgens de positie van de zegels op de verschillende platen, heeft hij ook aandacht voor de vervalsingen en curiositeiten. Dit laatste is een bijzonder moeilijke opgave, gezien de zeldzaamheid van dergelijke stukken. “Le 1 Centime Médaillon” is een “monument”, een pareltje van de Belgische filatelie.