nieuws

ACADEMICI IN BESTUUR VAN KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN  POSTZEGELVERZAMELAARS (K.V.B.P.)

ACADEMICI IN BESTUUR VAN KONINKLIJKE VLAAMSE BOND VAN  POSTZEGELVERZAMELAARS (K.V.B.P.)

CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA FÉDÉRATION ROYALE FLAMANDE DES COLLECTIONNEURS DE TIMBRE (K.V.B.P.)

Twee van onze bestuursleden werden zondag verkozen in het bestuur van de K.V.B.P.,  Vlaanderens belangrijkste vereniging die nog steeds 1500 leden telt. Onze ondervoorzitter  Mark Bottu – die al hoofdredacteur van ‘De Postzeggel’ was – volgt Luc Selis op als voorzitter. Hij combineert dit met de functie van hoofdredacteur. Onze voorzier Henk Slabbinck treedt toe tot de Raad van Bestuur. Beiden werden met unanimiteit van stemmen verkozen.

Deux membres de notre conseil d’administration ont été élus dimanche au conseil d’administration de la K.V.B.P., l’association la plus importante de Flandre qui compte encore 1500 membres. Notre vice-président Mark Bottu – qui était déjà rédacteur en chef de ‘De Postzeggel’ – succède à Luc Selis en tant que président. Il combine cela avec le poste de rédacteur en chef. Notre président Henk Slabbinck rejoint le conseil d’administration. Tous deux ont été élus à l’unanimité.