leden

BONROY Jan

Belgische Corr. leden

Corresponderend lid                          08.01.2022

Verzamelingen

 • 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I:
  • Traditionele verzameling van de typezegels Epaulette, Medaillon en Beeltenis in Profiel
  • Technisch-wetenschappelijke studie van productie en materialen
  • Gedetailleerde plaatstudie en -reconstructie
  • Algemene postgeschiedenis en gebruik – Historische benadering van de socio-economische ontwikkeling van België in de periode van 1849 tot 1869
 • Type Mols met typografische opdruk van Boma:
  • Voorgeschiedenis en gebruik van de typezegels
  • Plaatstudie en -reconstructie van zowel de originele als de opgedrukte postzegels
 • A retrospective view on Jerseys postal independency:
  • Specific stamps
  • Postal history

Tentoonstellingen

 • 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I: een studie van het papier
  • Traditionele filatelie – Regionaal – Proboten Boortmeerbeek 2009: Groot verguld zilver
  • Traditionele filatelie – Nationaal – Antverpia 2010: Verguld zilver
  • Literatuur – Nationaal – Temsifil 2012: Goud
  • Literatuur – Internationaal – Europhilex Londen 2015: Zilver

Publicaties

 • 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I: Een studie van het papier. Artikelenreeks in K.V.B.P.-tijdschrift “De Postzegel” en uitgegeven als Nederlands- en Engelstalig boek in eigen beheer
 • De 8-balken stempel, uitgave La marque postale
 • Meerdere artikels over 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I o.a. Plaatstudie, Druk, Materialen, Watermerk, Stempels, Gebruik, …
 • Meerdere artikels over diverse onderwerpen o.a. Regionale uitgiften Jersey, Filatelistische benodigdheden, Sociale filatelie, Online activiteiten, Actualiteit, …
 • Hoofdredactie driemaandelijks tijdschrift van K.F.K.L.
 • Maandelijkse bespreking van de actuele (regionale, nationale, internationale en online) filatelistische tijdschriften in de rubriek “Op de leestafel” van het tijdschrift “De postzegel” van K.V.B.P.

Voordrachten

 • 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I: plaatstudie type Medaillon, K.F.K.L.
 • 20 Centimes Blauw met Beeltenis van Leopold I: een studie van het papier, K.F.K.L.
 • Stempelstudie: verschillende types balkstempels van de directie- en perceptiekantoren, K.F.K.L.
 • De 8-balken stempel, K.F.K.L.

Functies in de filatelistische wereld

 • Voorzitter K.F.K.L.
 • Bestuurder, Redactielid en Rubriekredacteur “De Postzegel” K.V.B.P.

Lidmaatschap filatelistische organisaties

 • Nationale verenigingen
  • K.F.K.L. Koninklijke Filatelistische Kring Leuven
  • K.V.B.P. Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegel Verzamelaars
  • H.V.B. Hobby en Verzamelclub Begijnendijk
 • Internationale verenigingen
  • C.I.S.S. The Channel Islands Specialists’ Society
  • B.P.S.C. Belgian Philatelic Study Circle
  • B.C.S.C. Belgian Congo Study Circle