leden

CAPRASSE Hubert

Titulaire leden

Corresponderend lid                          09.11.2002

Titulair lid                                            03.10.2015

Verzamelingen

 • Uitgifte Boudewijn type Marchand. Zegels uit vellen en rollen
 • Gespecialiseerde verzameling Finland
 • Algemene verzameling België opgezet om gespecialiseerde collecties in te leiden in de verschillende filatelistische disciplines

Filatelistiche onderscheidingen

 • Provinciale Medaille Filatelistische verdienste (Liège) (1985)
 • Nationale Medaille Filatelistische verdienste (2015)

Tentoonstellingen

 • verguld zilver (Italia 2009) « Les timbres rouleaux type marchand »
 • groot verguld zilver (Bruphila 2006) « Les timbres en feuilles type Marchand »
 • groot verguld zilver (Luxphila 2008) « Les timbres rouleaux type marchand »
 • verguld zilver (Dison 2002) collection « Les timbres rouleaux type Marchand »
 • zilver (Urtaphila 2009) « Les 5 types de l’émission Albert 1er de 1915-22 »
 • zilverbrons (Urtaphila 2009) « Histoire des timbres P.A. de Belgique »

Publicaties

 • Verschillende artikels over de uitgifte Boudewijn type Marchand. De twee laatste in Belgaphil n°1 et 7
 • Tarification des documents des colis-postaux pour la période 1950-75; étude des oblitérations ‘simple cercle’ après 1950; l’oblitération à pont de LIEGE X de 1962 à 1980 in tijdschrift Marcophila
 • BERGEDORF 1850 – 1870 (avec S. Toulieff) Monografie (januari 2006)
 • Louis Bronne (in samenwerking met M. Lebrun) 2001
 • Les rouleaux à l’effigie Roi Baudouin 1er, type Marchand. Uitgave ABA (april 2010).

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

Royal Philatelic Society of London (RPSL)

Filatelistische functies

 • Eerste Vice-Voorzitter van de KLBP en Vice-Voorzitter voor Wallonië
 • Commissaris generaal van de Nationale tentoonstelling Leodiphilex 2004
 • Nationaal jurylid voor Traditionele filatelie
 • Provinciaal commissaris voor traditionele filatelie en aerofilatelie – Provincie Luik
 • Voorzitter Cercle Royal Philatélique de l’Ourthe
 • Bestuurder van de KLBP van 1982 tot 1985 en vanaf 2005.
 • Inrichter van 6 regionale of provinciale tentoonstellingen en drie colloquia voor traditionele filatelie