leden

DE CLERCQ Leo

Ereleden

Stichtend lid                                         25.03.1966

Zetel Fernand Serrane                        29.11.1969

Zetel Paul De Rop                                05.12.1998

Ondervoorzitter                                   26.02.2000

Erelid                                                       16.07.2020

Verzamelingen

 • Europese Postmerken en Postgeschiedenis – India
 • Studie van de porten van België en Frankrijk

Filatelistiche onderscheidingen

 • Nationale Medaille voor Filatelistische Verdienste 1970
 • Nationale Literatuurprijs P. de Smeth 1975
 • Costerusmedaille 1988 – SAVO- Plakette 1993
 • Roll of Distinguished Philatelists 2001 – FIP Medaille van Verdienste 2008
 • Prof. Weilich-medaille 2008 – Medaille C. Delbeke ABA 2007

Tentoonstellingen

 • zilver (Budapest 71 -Amphilex 77)
 • verguld zilver (Belgica 72 – New Delhi 89) – steeds voor andere verzamelingen
 • groot goud voor de LPB (Rossica 2014) (Lit.)
 • goud + G. P. (Woluwe 1969)
 • litratuur : goud + prijs (Gandae 1991)

Publicaties

 • Tarieven en Porten (600 blz. in clubblad “Land van Waas” – 1984-1995)
 • De route op Rome in de XVIIIde eeuw.(1992) – The French Route to Rome 1768-1800-Postal History journal. (USA 1995) – Les Tarifs postaux Français 1759-1800; La Lettre G.- Phil. Fr. (1994)
 • Talrijke studies hoofdzakelijk over posthistorische onderwerpen (o.m. groene ambulantstempels – taks-stempels – grenskantoorstempels – déboursé – landelijke postdienst – legerkampen – lijnenstempels – distributiekantoren – par estafette – naamstempels – Na Posttijd – gewijzigde poststempels bij de overdraagkantoren – bestellershalte – Aus Russland – enz., enz.) in Academieblad, Land van Waas, Bulletin Europese Academie, Le Philatéliste Belge, enz.

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Membre correspondant étranger de l’Académie de Philatélie de Paris (1983)
 • Membre de l’A.E.P. (1988-2008) trésorier (96-00) – trésorier honoraire (2002) et membre honoraire (2008)
 • Lid (1988) en Fellow (1995) van de Royal Philatelic Society, London – DASV (1973) – Union Marcophile (1962)
 • Erelid van de “Comision Nacional de Historia Postal” de la Federaçion Uruguaya de Filatelia

Filatelistische functies

 • Beheerder van de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen (1985) Provinciaal voorzitter (1990)
 • Nationaal Commissaris voor Postgeschiedenis (1980) – Erecommissaris (2008)
 • Voorzitter Koninklijke Postzegelver. Land van Waas (1965), Voorzitter AKSP 1988-1991, Erelid AKSP, Erevoorzitter-stichter Oost-Phila (1968), Vice-président et membre à vie Société Philatélique Belge (1970)
 • 18 x Internat. jurylid Postgeschiedenis en traditioneel (1982)- nat. jurylid voor literatuur en postwaardestukken (1982)
 • F.I.P.-Commissie voor postgeschiedenis : secretaris 1984-91, o.voorzitter 92 – 00, voorzitter 2000-08
 • Keuringscommissie K.L.B.P. – expert voor de poststukken – oprichter van de bondsbibliotheek (1985)
 • Medeoprichter ‘International Postal History Fellowship’ (I.P.H.F. 1988)