leden

DOMANGE Lucien

Belgische Corr. leden

Corresponderend lid                          03.10.2015

Verzamelingen

 • Verzamelingen
 • Postgeschiedenis
 • Provincie Luxembourg
 • Provincie Luik
 • Bureau van Dinant
 • Bureau van Brussel
 • 1ste Wereld Oorlog
 • Bureaus van Provincie Luik & Luxembourg
 • Correspondentie van bezettingstroepen ( feldpost)

Filatelistiche onderscheidingen

 • Provinciale Medaille Filatelistische verdienste Luik 2013

Tentoonstellingen

 • Vermeil : Bastogne 2011, Temsiphil 2012
 • Aperçu de l’Histoire Postale de la Province du Luxembourg (1830-1865)
 • Goud : Urtaphila 2013
 • Naissance de la Poste en Hesbaye Liégeoise (1794-1849)

Publicaties

 • Rédacteur van het maandelijkse «La Philatélie Hesbignonne »
 • Veel artikels over postgeschiedenis en popularisatie van de filatelie
 • Lettre chargée de Marche -1834- in het tijdschrift « La philatélie Namuroise

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Voorzitter-Penningmeester van de “Royal Philatélic Club de Hesbaye”