leden

GOOFERS Bert

Buitenlandse Corr. leden

Buitenlandse Corr. Lid                 08.11.1997

Verzamelingen

* Nederland-eofilatelie met nadruk op Limburg en Venlo
* Nederland : stempels, firmaperforaties, frankeermachines
* Langlopende uitgiften Nederland
* Zweden, Engeland

Tentoonstellingen

* Nederland eofilatelie
* nationaal goud in Nederland (1990) en België (1993 + GP)
* internationaal gr. verguld zilver (1993 en 95)
goud (Fepa 92 – Norwex 97 – Ibra 99 – Wipa 2000)
Grand Prix internationaal (Fepa 92)

Publicaties

* Het verzamelen van stempels een dure hobby ? (pleidooi voor het verzamelen van 20e-eeuwse Nederlandse stempels) (1973)
* Nieuwjaarsstempels, een poging tot catalogisering (cat. Reuver 1986)
* Nederlandse postgeschiedenis, lokale en internationale aspecten (AKSP 1992-KVBP 92)
* Driekleur tussen tricolores. Bijdrage tot de postgeschiedenis van Antwerpen, Gouvernement-Generaal en de Hollandse periode 1814-1832 (KVBP 1993)
* Gelijkheid, vrijheid en broederschap en de ommezwaai van zaken in het Vaderland, aspecten van de postgeschiedenis van Nederland tijdens de Franse overheersing 1793-1814 (Fepapost 94)
* Postbehandeling tijdens de feestdagen (o.a. nieuwjaarsstempels) (KAKSP 1995-KVBP 96)
* Interdepartementale postverbindingen tijdens de Franse overheersing (BPH 1997)
* Aspecten van de plattelandspost in Nederland (KAKSP 1997
* Aspecten van de postgeschiedenis van Nederland tijdens de Franse overheersing. De eerste jaren en de gevolgen voor de gebieden buiten de Republiek (KAKSP 1999)
* Briefe nach und über das Grossherzogtum Berg. (DASV 1999)
* Aspects of the rural post in the Netherlands (ASNP 2000)

Lidmaatschap van buitenlandse kringen :

* Lid van de Nederlandse Academie voor Filatelie (1988)
* DASV
* Society of Postal Historians (GB)
* Postal History Society (USA)
* American Society for Netherlands Philately (USA)

Filatelistische functies :

* Voorzitter juryadviescommissaris NBvFV
* Nationaal jurylid traditioneel (1987)
* Nationaal (87) en internationaal jurylid postgeschiedenis (1995)
* Landscommissaris FIP tentoonstellingen
* Redacteur ‘Notities’
* Secretaris van FIP commissie postgeschiedenis 2004-2008