leden

MOONS Etienne

Belgische Corr. leden

Corresponderend lid                          01.02.2018

Verzamelingen

 • De Belgische militaire post in Duitsland vanaf 1945 tot op heden (zilveren medaille in 1980)
 • Postgeschiedenis van Nieuwpoort – stempelstudie van 1690 tot 1849
 • De geïllustreerde portvrijdomkaarten gedurende WO
 • België : postgaaf.

Publicaties

 • Diverse artikels in ‘De Postzegel’ – tijdschrift van de KVBP
 • Van 1978 tot heden redacteur van het maandelijks tijdschrift van de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek Nieuwpoort

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Lid van de “The Royal Philatelic Society LONDON”

Filatelistische functies

 • Sinds 1982 voorzitter van de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek Nieuwpoort.
 • Voorzitter van de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.
 • Organisator van de jaarlijkse ‘Dag van de Filatelist’ in West-Vlaanderen..
 • Uittredend provinciaal afgevaardigde West-Vlaanderen bij de KLBP einde 2016.
 • Lid van het organisatiecomité van ‘WESTFILA 2018’ – organisatie inplanting en logistiek.
 • Ere voorzitter-stichter van de Postzegelkring ‘Tussen IJzer en Geleed’ Middelkerke-Lombardsijde’.
 • Raadgever Filatelie bij de vzw Luitenant-generaal ROMAN, sociaal fonds van de Landcomponent van Defensie sinds 1980.
 • Voorzitter van de vzw Postzegelkring Nautica uit Oostende ( gaat in 2017 in vereffening).
 • Lid van de Studiekring WO I en II sinds de stichting, lid van WEFIS en lid van de Studiekring Filatelie Antwerpen.

Algemeen

 • Ontwerper en uitgever van de militaire herinneringsbladen met filatelistisch karakter ten voordele van de vzw LtGen Roman van de Landcomponent van Defensie.
 • Organisator van de expostand met postzegeltentoonstelling over militaire post tijdens BELGICA 90 en dit met medewerking van Filatelie aan de Rijn en de Directie Militaire Post bij de BSD.
 • Organisator van BELGICA 2001 en 2006 in samenwerking met Filatelie aan de Rijn.
 • Organisatie van 17 voorverkopen met de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek – Nieuwpoort
 • Organisatie van 41 tijdelijke postkantoren deels met Kon. PZC van de Westhoek, deels in eigen beheer t.v.v. de vzw LtGen ROMAN.