leden

STES Jacques

Titulaire leden

Corresponderend lid                          27.10.2001

Titulair lid                                            23.10.2004

Zetel Willy Van Riet                             24.11.2007

Verzamelingen

 • Proeven van de Belgische zegels (alle uitgiften)
 • Vervalsingen van België en overeenstemmende authentieke zegels (referentieverzameling)
 • Uitgifte “Poortman”
 • Philatelie van de Tweede Wereldoorlog

Tentoonstellingen

 • Groot verguld zilver (litt.) – Belgica 2001 – Wipa 2008
 • Groot verguld zilver – Wipa 2008
 • Goud – Praga 2008
 • Groot goud (litt.) – Antverpia 2010
 • Robijn (1c) – Léodiphilex
 • Groot verguld zilver (litt.) – Bruphila 2006
 • Goud – Antverpia 2010
 • Groot goud (1c) – Bruphila 2006

Publicaties

 • Jean De Bast ; zijn leven, zijn werk (Uitg. 2005)
 • Beredeneerde Catalogus van de Belgische Postzegelproeven van 1910 tot heden (Uitg. 2001)
 • Essais de Belgique 1849-1949 n(898 p. – 2009)
 • Talrijke artikels in tentoonstellingscatalogi en tijdschriften

Lidmaatschap buitenlandse filatelistische verenigingen

 • Belgian Study Circle – London
 • Académie Européenne de Philatélie
 • Club de Monte-Carlo

Filatelistische functies

 • Ex-lid van de Studiegroep vervalsingen
 • Ex-lid van de Expertcommissie van de K.L.B.P.
 • Voorzitter van de “Studiekring van de Poortmanzegel”