leden

SYMENS Marc

Titulaire leden

Corresponderend lid                          18.10.2003

Titulair lid                                             10.11.2012

Zetel Marcel Vandermullen               14.12.2013

Geboortedatum: 12.03.1954
Beroep: bediende, gepensioneerd

Verzamelingen

  • Postgeschiedenis van China tot en met 1922
  • Telegraafkantoren van Antwerpen, stempelstudie
  • Postgeschiedenis van Boechout

Publicaties

  • ‘Winter Rate in the CIP Period, 1897-1902’ – Postal History Society of China (Vol 2 – Nr 1)
  • diverse bijdragen over de postgeschiedenis van China – China Filatelie (NL)
  • bijdragen over de postgeschiedenis van China en de resultaten van de Stempelstudie van de telegraafkantoren van Antwerpen – maandblad K.A.K.S.P.
  • afzonderlijke publicatie ‘Spoorwegfilatelie Antwerpen, spoorwegstempels gebruikt tot 1.5.1940 in de Antwerpse stations, stadkantoren, aanhorigheden en hulpkantoren’ (samen met R. Hendrickx. L. Sauer-Driessen, M. Sauer) – studie van de K.A.K.S.P
  • ‘landelijke post van Lier’ in ‘Postgeschiedenis Lier’ – studie van de Studiegroep Lier

Filatelistische functies

  • Voorzitter Kon. Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis, eindredacteur van het maandblad
  • Voorzitter Studiekring Filatelie Antwerpen, eindredacteur van het maandblad