leden

SYMENS Marc

Titulaire leden

Corresponderend lid                          06.11.1976

Titulair lid                                            11.11.1978

Zetel Marcel Vandermullen               26.11.1983

Verzamelingen

  • Postgeschiedenis van China tot en met 1922
  • Telegraafkantoren van Antwerpen, stempelstudie
  • Postgeschiedenis van Boechout

Publicaties

  • ‘Winter Rate in the CIP Period, 1897-1902’ – Postal History Society of China (Vol 2 – Nr 1)
  • diverse bijdragen over de postgeschiedenis van China en de resultaten van de Stempelstudie van de telegraafkantoren van Antwerpen – maandblad K.A.K.S.P.
  • afzonderlijke publicatie ‘Spoorwegfilatelie Antwerpen, spoorwegstempels gebruikt tot 1.5.1940 in de Antwerpse stations, stadkantoren,aanhorigheden en hulpkantoren’ (met R. Hendrickx. L. Sauer-Driessen, M. Sauer) – studie van de K.A.K.S.P

Filatelistische functies

  • Voorzitter Kon. Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis
  • Voorzitter Studiekring filatelie Antwerpen