leden

VAN PELLECOM Ronny

Belgische Corr. leden

Corresponderend lid                          07.03.2020

Verzamelingen

 • Egypte : Postgeschiedenis

Tentoonstellingen

Buitenlandse postburelen in Alexandrië

 • Filatelie in Mariaburg 2017 : Goud (92%)
 • Philexnam 2018 : Goud (90%)
 • Deelname Monacophil 27-30 november 2019

Publicaties

 • Alexandria – Ramleh 2010 (Co-auteur)
 • Alexandria – Ramleh 2015 (Co-auteur)
 • Alexandria – Postal History until 1918
 • Diverse artikels in de maandbladen van de Studiekring, KAKSP, Al Barid en van KVBP Wilrijk

Lidmaatschap binnenlandse verenigingen

 • Studiekring Antwerpen
 • Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelkunde en Postgeschiedenis
 • KVBP Wilrijk
 • Land van Waas

Lidmaatschap buitenlandse verenigingen

 • Royal Philatelic Society London
 • Egypt Study Circle UK
 • Al Barid Nederland

Filatelistische functies

 • Bestuurslid Studiekring
 • Bestuurslid KAKSP
 • Bestuurslid en redacteur KVBP Wilrijk