nieuws

2020!

De Belgische Academie voor Filatelie wenst U een voorspoedig, gezond en boeiend filatelistisch 2020 toe!