nieuws

ANTVERPIADE2020 GAAT NIET DOOR

We delen mee dat de geplande manifestatie ANTVERPIADE2020 omwille van het coronavirus niet doorgaat en verschoven wordt naar 11-13 JUNI 2021.