nieuws

Centre d’Études et de Recherche: doorstart

Het Centre d’Études et de Recherche Colonel Moiny et Michel Fontinoy  dat jarenlang interessante lezingen  organiseerde onder het voorzitterschap van  Jean Vanhingeland, titulair lid van onze Academie, kende op 27 juli 2019 een doorstart in Florennes.

Het bestuur van deze studievereniging werd als volgt samengesteld:

Voorzitter : Mevr. Mireille LUTZ

Ondervoorzitter : Jean VANHINGELAND

Secretaris: Willy MONFILS

Penningmeester: Jean-Marie GUIDOSSE

Waar in het bestuur van deze vereniging reeds twee ABA-leden zetelen,  werd de stichtingsvergadering bijgewoond door drie van onze bestuursleden (Ch. Bruart, D. Goffin en M. Bottu) en door A. Pierret.

Tijdens een grondige bespreking van de aangepast statuten werd het onderzoeksdomein van deze vereniging  – aanvankelijk in hoofdzaak beperkt tot de  filatelie van de provincie Namen –  uitgebreid tot de ganse filatelie.

Nadien volgde een geanimeerde bespreking van les “Chiffres de Poste – 1836-1875”.

Daarna volgde een korte voorstelling van de ABA-studie “Reorganisatie van de Belgische Post na W.O. I” door Mark Bottu met oproep tot medewerking.

Bron: Mark Bottu