nieuws

Lea Sauer-Drissen overleden.

De Belgische Academie heeft met droefheid het overlijden van haar honorair lid Lea Sauer-Drissen vernomen.  Lea overleed op 12 juni jl. en werd in familiekring begraven.  Ze was de “spoorwegspecialist” bij uitstek.  Ze werd tot corresponderend lid verkozen op 11 november 1978.  In 1988 werd ze titulair lid en op 20 november 1993 werd haar de zetel Henri Van der Auwera toegewezen.  Ze kreeg de titel “erelid” op 29 oktober 2011.  Lea stierf op 94-jarige leeftijd.

 

Langs deze weg biedt het bestuur van ABA zijn blijk van deelneming aan.